Security Diensten
Security Risk Management Vitale Infrastructuur
twitterbutton.nl

De volgende diensten kunnen wij op korte termijn en tegen zeer gunstige tarieven aanbieden.


Security Risk Management


Advies en ondersteuning: graag adviseer en ondersteun ik u bij het inrichten en onderhouden van uw Security Management Systeem volgens de Security Management Systeem Norm 2017.  Ik ben de initiatiefnemer van deze managementnorm - een kwaliteitsnorm voor beveiligen - die in oktober 2016 is gepubliceerd. Hiermee kan de integrale beveiliging van een organisatie volgens een breed gedragen norm worden gestructureerd, verbeterd en geaudit. De SMS Norm 2017 is volgens de High Level Structure (HLS) van ISO opgebouwd en de ‘look and feel’ zal menig manager daarom bekend voorkomen. Ook biedt de norm de mogelijkheid om de kwaliteit van de beveiliging aan derden aan te tonen, bijvoorbeeld via een externe audit. Ook is het mogelijk de beveiliging volgens deze norm te laten certificeren.

Graag ondersteun ik u bij het implementeren van deze norm.

In januari 2017 is deze norm overigens ook een Engelstalige versie gepubliceerd: de Universal Security Management Systems Standard 2017.


Security Scan: op basis van meer dan 30 jaar ervaring analyseer ik de gerealiseerde beveiliging van uw organisatie op hoofdlijnen. Ik rapporteer aanbevelingen voor het mitigeren van kwetsbaarheden en het realiseren van ‘quick wins’. Waar nodig zal verdieping in overleg worden aangebracht. 


Kwetsbaarheidsanalyse: in deze gedetailleerde analyse van kwetsbaarheden in de beveiliging onderbouw ik de aanbevelingen voor mitigerende maatregelen, eventueel met een kosten-baten analyse.


Risicoanalyse: in deze alles omvattende analyse van te beschermen belangen, dreigingen, kwetsbaarheden in de beveiliging en  risicoweging zullen (beleids)voorstellen ter verbetering worden onderbouwd.


(Interim) Security Management: graag ondersteun ik u organisatie bij het opzetten, invoeren en/of managen van de beveiliging, liefst door het inrichten van een volwaardig Security Management Systeem. 


Aanbesteding van Security: graag ondersteun ik organisaties bij het opstellen van (EU) aanbesteding- en uitvraagdocumenten, functionele beschrijvingen, bestekken, nota’s van inlichtingen, beoordelen en wegen van offertes en het leiden van informatiebijeenkomsten en selectieprocessen.


BREEAM-veiligheidsscan, advies en toets bij Nieuwbouw en Renovatie (credits MAN 8  Veiligheid): graag ontzorg ik de BREEAM-coordinator op dit gebied. 


BREEAM-veiligheidsscan, advies en toets bij Bestaande Bouw - In-Use (credits MAT02 Beveiligingsadviezen en implementatie, MAT03 en MAT04 Inbraakalarmsystemen, aanwezigheid en doormelding): graag ontzorg ik de BREEAM-coordinator op dit gebied. 


 

Business Continuity Management (BCM) volgens ISO22301 - ISO22313


BCM Scan: analyse van kwetsbaarheden en mitigerende maatregelen op hoofdlijnen met aanbevelingen voor verdieping en ‘quick wins’


BIA: gedetailleerde analyse van kwetsbaarheden en impact van incidenten met aanbevelingen voor mitigerende maatregelen (BIA = Business Impact Analyse)


(Interim) BCM: opzetten, invoeren en/of managen van een Business Continuity Management Systeem in uw organisatie (of advies en ondersteuning hierbij)


Advies en ondersteuning bij het aanbesteden van BCM mitigerende maatregelen.Bel of mail gerust voor een prijsindicatie. Mail: info-at-spisec.nl  of  Bel: 064 010 5355


Copyright 2010-2020 © All Rights Reserved                                                                                                                                                                                      Spit Security O&A

ISO Security Technical Committee